Villkor i korthet
Villkor

Denna sida innehåller villkor. Läs dessa villkor noga innan du beställer några produkter från oss. Du bör förstå att genom att beställa någon av våra produkter, godkänner du att vara bunden av dessa villkor.

Genom att placera en order på , garanterar du att du är minst 18 år gamla (eller har föräldrarnas tillstånd att köpa från oss) och accepterar dessa regler och villkor som ska gälla för alla beställningar eller kommer att ställas till för försäljning och leverans av några produkter. Inget av dessa villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter. Inga andra villkor eller ändringar av regler och villkor ska vara bindande avtalas skriftligen undertecknat av oss.


Personlig Information

All personlig information som du ger oss eller att vi får kommer att hanteras av som ansvarig för personuppgifter. Den personliga information du lämnar kommer att användas för att säkerställa leveranserna till dig, kreditbedömning, att tillhandahålla erbjudanden och information om vårt sortiment till dig. De uppgifter du lämnar är endast tillgänglig för och Tictail och kommer inte att delas med tredje part. Du har rätt att ta del av den information som finns om dig. Du har alltid rätt att begära för att radera eller korrigera uppgifter som finns om dig. Genom att acceptera de villkor samtycker du till ovanstående.


FORCE MAJEURE

Händelser utanför s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall anses force majeure, vilket innebär att frigörs från s förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. Exempel på sådana händelser är myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt, embargo, brand eller översvämning, sabotage, olyckshändelse, krig, naturkatastrofer, strejker eller uteblivna leveranser från underleverantörer. I force majeure ingår också regeringsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, förbud, etc.


Betalning

Alla varor förblir s egendom till dess att full betalning sker. Det pris som gäller är att uppsättningen vid den tidpunkt då du gör din beställning. Fraktkostnader och betalningsavgifter redovisas innan du bekräftar köpet. Om du är under 18 år gammal måste du ha föräldrarnas tillstånd att köpa från .

Alla överföringar som utförs genom hanteras och omsätts genom tredje part dedikerade gateways för att garantera din säkerhet. Kort information inte lagras och all kortinformation hanteras över SSL-kryptering. Läs regler och villkor för betalning gateway valt för transaktionen som de är ansvariga för transaktioner som gjorts.

Org.nr 6902206207 Momsreg. nr SE690220620701
KOMMUNALSKATT

Observera att lokala avgifter (moms, tull) kan förekomma, beroende på region och lokala tullar. Dessa avgifter är på kundens egen bekostnad.


Småkakor

använder cookies enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera och spåra besökare. Cookies skadar inte din dator, består endast av text, kan inte innehålla virus och upptar nästan ingen plats på hårddisken. Det finns två typer av cookies: "Session Cookies" och kakor som sparas permanent på din dator.

Den första typen av cookies som vanligen används är "Session Cookies". Under tiden du besöker webbplatsen, delar vår webbserver din webbläsare en unik identifieringssträng för att inte blanda ihop dig med andra besökare. En "sessions-cookie" är aldrig lagras permanent på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Om du vill använda utan problem måste du aktivera cookies.

Den andra typen av cookie sparar en fil permanent på din dator. Denna typ av cookie används för att spåra hur besökarna rör sig runt på webbplatsen. Detta används endast för att erbjuda besökarna bättre service och support. De textfiler kan tas bort. Den vi använder denna typ av cookie för att hålla reda på din kundvagn och föra statistik över våra besökare. Den information som lagras på din dator är bara ett unikt nummer, utan någon koppling till personlig information.


Extra Information

förbehåller sig rätten att ändra all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer, när det gäller inköp och produkterbjudanden utan föregående meddelande. Vid händelse av när en produkt är utsåld, har rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. ska också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

Tictail AB är inte ansvarig för något innehåll, interaktioner eller överföringar på http://petranymanart.tictail.com.


Alla förfrågningar: petranymanart@mail.com